Dôležitý oznam

04.06.2012 16:34

Dôležitý oznam.

 

Upozorňujeme FK v pôsobnosti súťaží ObFZ Žilina, že v sekcii DOKUMENTY je prihláška na nový súťažný ročník 2012/2013. Prihlášku je potrebné doručiť na ObFZ Žilina v termíne do 20.júna 2012.

Dôrazne upozorňujeme, že v prípade nedoručenia prihlášky do stanoveného termínu nebude príslušné mužstvo zaradené do súťaže.