Oznam

11.05.2012 13:30
1. Oznamujeme všetkým FK, že rozhodnutím ŠDK ObFZ  Žilina sa rušia všetky stretnutia všetkých kategóriíí v riadení ObFZ  Žilina, ktoré sa mali odohrať v dňoch 24.3.2012 a 25.3.2012. Náhradný termín odohratia všetkých uvedených stretnutí stanovila ŠDK na 1.5.2012. 
 
2. Upozorňujeme všetky FK a rozhodcov, že do začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2011/2012 musia mať uhradené všetky poplatky a pokuty.